Agrese u dospívajících

Vyrůstal jako dítě sladké a tiché, ale v jeden den se všechno změnilo. Prudce reaguje na kritiku, uchopí a někdy se může dostat do boje. Projevy agrese u adolescentů lze nalézt doslovně v každé moderní rodině. Ale ne každý rodič ví, jak omezit své dítě a nasměrovat jeho negativní energii na pokojný kanál.

Příčiny agrese u dospívajících

Dospělý věk není marně nazýván přechodným. Toto je období překonávání dětství a roste člověka jako člověka. A ne všechny tyto metamorfózy plynou hladce. V závislosti na povaze, výchově a rodinných vztazích může agrese u dětí a dospívajících mít různé podoby:

Agresivita mezi dospívajícími je fenomén, který nemůže být pojištěn. Dokonce i kdyby potomci dostali velkou pozornost a byli před přechodem řádně vzdělaní, není zaručeno, že se nezmění po dosažení věku 12-13 let. Prevence agrese u dospívajících by proto měla probíhat v každé rodině.

Korekce agrese u dospívajících

Bohužel diagnóza agrese u adolescentů není v rodině vždy možná. Ale přijmout ostře změněné dítě na psychologa bude také problematické. Proto si všimněte prvních projevů agrese, stojí za to uchýlit se k určitým pravidlům pro její potlačování:

  1. Nezasahujte agresivně na agresi. Toto doporučení je také relevantní pro rodiče předškolního věku. Dokonce i když se chování dítěte stává docela nervózní, nebuďte jako on, jinak se situace zcela vymkne kontrole. Rovněž by rodiče neměli přísahat na dítě, protože může kopírovat své chování.
  2. Hlavním úkolem rodičů je pokusit se s dítětem najít společný jazyk, s výjimkou obtížnosti a kontroly. Je důležité ukázat dítěti nejlepší vlastnosti své osobnosti - vůdčí postoj, úsilí o dosažení cíle, schopnost dosáhnout vlastního člověka a motivovat dítě, aby rozvoj těchto kvalit.
  3. Mnozí rodiče se snaží přenést energii dospívajícího do klidného kanálu. Pro tyto účely jsou různé sekce perfektní: projektování, tanec, sportovní hry atd.
  4. Všechna jejich chování rodiče by dítěti měli cítit jako řádný člen rodiny, jehož názor je respektován a respektován. Dítě by mělo být nezbytné a chápáno.
  5. Respektujte pohledy dítěte na život, nesnažte se o něj uvažovat. Pamatujte si, že je také člověk, i když není zralý.