Jak odpustit přestupek?

Lži, zrada, "nůž v zádech" od někoho, kdo byl blízký a nenahraditelný. Pocit nelibosti nastane okamžitě a může zůstat po celý život. Nepříjemné pocity v duši, nenávist, horké zklamání a jiné negativní myšlenky mohou vážně poškodit vaše zdraví. Ale na druhou stranu, jak najít sílu, abyste zapomněli staré rozhořčení a začít znovu žít? Budeme o tom mluvit.

Jak se naučit odpouštět trestné činy?

Než pochopíme, jak se zbavit pocitů nelibosti, je důležité pochopit, jaký je tento pocit a proč vzniká. Podle psychologie je tento pojem charakterizován jako pocit, že člověk se vyvíjí v situaci, kdy proti němu jsou spáchány nespravedlnosti, podvod, urážka, nevděčnost atd. To je způsobeno nesrovnalostí ohledně očekávání týkajícího se chování osoby, která způsobila přestupek.

My všichni žijeme podle určitých vzorců a pojmů toho, co je dobré a co je špatné. Toto myšlení nás naučí od dětství a vychováváme spolu s pocity důstojnosti. Pokud má člověk tento pocit příliš vysoký, pak pro něj budou nějaká jednání, která nejsou pro jeho osobu vhodná. Pokud se od dětství člověk naučí být nad kritikou a urážkami, v mnoha případech prostě nebude věnovat pozornost skutečnosti, že jeho očekávání se neshoduje s realitou.

Tak jak reagujete na přestupek? Existují situace, kdy je obtížné věnovat pozornost morálnímu poškození. Ale jak říkají, slabí si připomínají přestupky a silní si pamatují pachatele. První reakcí na ponižování je touha pomstít a bolest. Ale ve většině případů to bude jen ztráta času. Možná je to jen pro vás, že čin člověka je urážlivý a ten, kdo to udělal, nechtěl, abyste byl zlí. Jak například odpustit urážce manžela, který vás miluje, ale na základě jeho charakteru se dopustil urážlivého činu, který sledoval pouze jeho vlastní zájmy? K tomu zabraňuje strachu. Strach, že další útočné jednání bude následováno dalším a budete opět zradit nebo urážet. Ale to nemůžete předem předvídat. Proto stojí za to, že se připojí k silným osobnostem, které se nepopírají svým pachatelům a neklesají na svou úroveň. Tito lidé vědí, jak se s touto urážkou zabývat, přežít ji na krátkou dobu a pak buď odpustit a požádat, aby se to více nezopakovalo, nebo se už nebude snažit čelit ve svém životě tomu, kdo to udělal.

Je-li autosuggestion tohoto druhu možné s obtížemi, stojí za to pamatovat, že všechny negativní, které ušetříte v mysli, odebírají pozitivní energii, kterou vaše blízké potřebují. A protože je nemožné okamžitě přežít přestupek, snažte se nejen psychicky odvrátit od negativu, ale také provádět řadu speciálních technik.

Jak snadné je zapomenout na urážku cvičením

Vzhledem k tomu, že je žádoucí odpustit osobu bez přestupku, můžete to udělat ve vaší představivosti. Nikdo nezakazuje mentálně směrovat negativu proti pachateli. K zneužití to určitě není nutné, ale pár opakování následující cvičení může značně zmírnit stav mysli a nezpůsobí zvláštní škody:

  1. Vezměte si pohodlnou pózu, zavřete oči a uvolněte se. Představte si to nebo ty, kteří vám ublížili. Jak chcete, aby se pomstily? Co by měly přežít nebo dělat, abys jim mohl odpustit? Představte si obraz vaší pomsty ve všech barvách a detailech. A držte si tento obrázek v hlavě tak dlouho, jak potřebujete, abyste viděli, jak trpí vaši zneužívající a získávají to, co si zaslouží. Pak jim odpusťte a pociťujte pocit uspokojení z minulých negativních.
  2. Druhým způsobem, jak propustit trestný čin, je pracovat s partnerem. Blízko k vám by měl být člověk, komu plně důvěřujete. Jeho úkolem je nahradit někoho, kdo vás urazil. Zavřete oči a představte si, že místo partnera máte před vámi zneužívajícího. Také se zavřenýma očima udělejte pozitivní postoj: "Chci vám odpustit ...". Měli byste mluvit, dokud neucítíte pocit úlevy, a neřeknete nic, co v duši vřelo k tomu, kdo je zneužíván.

Každý si musí sám rozhodnout, zda odpustí urážku. Ale nezapomeňte - můžete celý svůj vařit s hněvem a rozhořčením, otravovat váš život negativním. A můžete nechat pachatele se světem, zbavit se zatížení nepříjemných myšlenek a dát radosti sobě a vašim blízkým.