Rovnováha nabídky a poptávky na trhu - co to je?

Abychom vysvětlili procesy probíhající v ekonomickém prostoru, existuje řada pravidel a zákonitostí. Jedním z ústředních je rovnováha nabídky a poptávky na trhu - harmonická situace, která uspokojuje obě sdělující strany. Tento koncept má praktickou hodnotu, která umožňuje vytvářet vědomou regulaci vztahů.

Co je tržní rovnováha?

Ekonomický systém lze vidět z pozice nejlepšího a nejhoršího stavu. Trhová rovnováha je dokonale vyvážená pozice, která nevyžaduje opravu. Spotřebitelé jsou spokojeni s kvalitou produktu a jeho hodnotou a prodejci se nesnaží překročit ceny, uměle vytvářet schodek a měnit vlastnosti výrobku, aby se snížily výrobní náklady.

Rovnováha v ekonomice

Nákupní výkon a výstup jsou neustále v kontaktu. Tržní rovnováha je v ekonomice nejlepší kombinací obou pozic. Analyzujte takové situace pomocí simulace, která demonstruje statickou nebo dynamickou situaci. V prvním přístupu je tržní rovnováha hodnocena v určitém okamžiku a druhá možnost je zaměřena na studium změn každého parametru v čase.

Funkce trhové rovnováhy

Vizualizace situace se provádí vykreslením grafů, které ukazují velikost nabídky a poptávky. S jejich pomocí lze vidět narušení tržní rovnováhy a zjistit její příčiny. Hlavní charakteristikou bodu bilance je cena, která má řadu funkcí.

 1. Měření . Pomáhá porozumět hodnotě zboží.
 2. Přiměřený . Je třeba porovnávat hodnotu různých výrobků a služeb.
 3. Informační . Reflektuje potřeby, deficity, nadbytek.
 4. Vyvažování . Umožňuje vám najít rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou bez toho, abyste se dostali do deficitu nebo přebytku.
 5. Průvodce . Poskytuje signál o kolísání potřeb, kterému musí výrobci reagovat, aby udrželi rovnováhu na trhu.
 6. Stimulace . Dodavatel se snaží snížit náklady na získání většího zisku a majitelé zdrojů hledají nejvýnosnější sféry, v důsledku čehož se výrobní faktory rozdělují racionálně. Spotřebitelé hledají nižší cenu a snaží se optimálně utrácet své peníze.
 7. Účetnictví . Odráží náklady na výrobu produktu.
 8. Zahraniční ekonomika . Používá se pro transakce a dohody mezi zeměmi.
 9. Distributivní . Prokazuje umístění příjmů, zdrojů a zboží.

Jaký je výraz tržní rovnováhy?

Analytická práce na studiu kolísání trhu se provádí pomocí vzorců a grafického odrazu státu, aby se zjednodušilo vizuální vnímání změn, ke kterým došlo. Hlavní parametry tržní rovnováhy:

Typy tržní rovnováhy

Výzkumníci používají dvě metody hodnocení rovnováhy na trhu.

 1. Walrasův přístup . Zahrnuje interakci mezi prodejci a spotřebiteli v podmínkách volné soutěže. S odchodem cen z rovnovážného jednání jedné ze stran to pomůže vrátit ho na požadovanou úroveň. Když se deficit stává aktivní, kupující, s přebytkem - výrobci.
 2. Model rovnováhy trhu Marshall . Předpokládá popis dlouhého období. Reliance se provádí na návrh, pokud není dokonalý, pak výrobce provede opatření se zaměřením na částku, kterou je klient připraven poskytnout. V tomto přístupu je mechanismus tržní rovnováhy sledován pouze prodejci.

Rovnováha trhu a efektivita nákladů

Jedna z nejzajímavějších částí ekonomické teorie je věnována problémům rovnováhy, které mohou být částečné a obecné. V prvním případě hovoříme o samostatném trhu, aniž bychom vzali v úvahu dopad změn cen na jedno oddělení v sousedních sférách, tj. Na zpětnou vazbu. Při společné rovnováze se zvažuje úzký kontakt cen na různých platformách, kdy každý subjekt může z jeho úsilí co nejlépe využít.

Rovnováha a efektivita trhu jsou vzájemně propojeny, neboť za optimální rovnováhy jsou zdroje nejlépe rozděleny. Výrobci je využívají s maximálním ziskem bez použití "špinavé" technologie. S efektivitou výroby výrobků, žádné nové přístupy k vytváření zboží a obchodu nepřinese zvýšení výher.

Způsoby dosažení rovnováhy na trhu

Kupující a výrobci jsou v neustálé interakci, což pomáhá najít nejlepší poměr. Budeme analyzovat, jak vzniká tržní rovnováha.

 1. Zvýšení ceny . Je to nutné v případě problému nedostatku.
 2. Snížená cena . Může pomoci při nadměrné výrobě.
 3. Stimulace problému . Může překonat schodek, ale povede k nižším cenám.
 4. Řezání uvolnění . Je nutné zvýšit ceny a odstranit přebytečné problémy.