Emoce a pocity člověka

Pro nás jsou slova "emoce" a "pocity" prakticky synonymem pro jeden koncept - to, co zažíváme uvnitř. Ve skutečnosti však zmatení emocí a pocitů člověka je prostě ukazatelem negramotnosti, protože mezi těmito pojmy je snadné kreslit linii.

Jaký je rozdíl mezi pocity a emocemi?

Vyjasnění rozdílů pocitů od emocí musí začínat samotnými definicemi. Takže pocity jsou osobním odrazem postoje člověka k životnímu prostředí. A emoce jsou hodnocením situace. Poměr je dlouhý a odhad je krátkodobý. Proto je prvním rozdílem doba platnosti.

Ve způsobu vyjadřování se také liší pocity a emoce. Jsme vždy vědomi našich pocitů a dáme jim definici - lásku, nenávist, štěstí, pýchu, závist atd. Ale emoce, které vyjadřujeme nejasně. Když říkáte, že nyní "vaříte mozek", co máte pocit? Podráždění, vztek, únava jsou všechny emoce.

Pocity jsou vyjádřeny prostřednictvím emocí. Jsou předmětem, ale záleží na tom, v jaké situaci se nacházíte. Například láska (pocit), kterou zažíváte vůči vašemu mladému muži, v okamžiku hádky může být vyjádřena zuřivostí, hněvem, hněvem (emocí). Emoce jsou to, co se děje tady a teď. Pocity jsou něco stabilního, zakořeněného. Pokud pocity oddělí objekt v situaci, pak emoce osvětlují celou situaci.

Emoce a pocity u mužů a žen

Nejzajímavější je, že druhy projevů emocí a pocitů mají sexuální rozdíl. Důvodem je, že různé pohlaví mají jiný soubor základních pocitů. Ženy jsou charakterizovány silnějšími projevy smutku, strachu a muži více vyjadřují hněv.

Odborníci se však domnívají, že síla emocí a pocitů, které prožívají, nemá sexuální rozdíly, ve svém projevu je pouze diferenciace. A všechno, protože od narození chlapců a dívek jsou vychovávány k provedení kardinálně odlišných sociálních rolí. Chlapci se učí potlačovat projevy strachu a smutku a ženy zjemňují hněv. A pokud jde o poslední emoce, je dokázáno, že až 1 rok od okamžiku narození se hněv u dětí projevuje stejně.