IVF pro OMS - vše, co potřebujete vědět o volném postupu

ECO MHI je jednou ze služeb reprodukční medicíny, která je poskytována ze státního rozpočtu. Program tohoto druhu umožňuje chování postupu in vitro fertilizace na volném základě. Zvažte to podrobněji, zjistěte, komu je tato služba poskytována, co je pro to nezbytné.

Mohu IVF zdarma?

Zdarma ECO je zajištěno Federálním rozvojovým programem. Každá správní oblast určuje kvóty pro takovou zdravotní službu a pořídí je po dobu jednoho roku. Žena se může dozvědět o možnosti provedení procedury přímo v její vesnici kontaktováním konzultace žen v místě bydliště. V těch městech, ve kterých existují centra pro plánování rodiny, je fronta manipulace zpracovávána přímo údaji zdravotnického zařízení. Od roku 2016 se provádí IVF pro MHI pro všechny faktory neplodnosti . Výjimkou je těžký mužský faktor.

Jak udělat IVF zdarma?

Před zahájením IVF pro CHI musí žena podstoupit zdlouhavý postup pro získání kvóty. Nejprve je třeba kontaktovat konzultaci žen. V této organizaci může získat veškeré informace o tom, kolik kvót je přiděleno pro daný rok, což je nezbytné pro jeho získání. Před příchodem v určený čas a den pro proceduru se očekává, že pacient:

Co je zahrnuto v programu IVF pro CHI?

ECO bezplatně o této politice lze provést na několika protokolech. V takovém případě se náklady na jednotlivé etapy mohou lišit a závisí na městě, regionu, ve kterém se žena bude podrobovat postupu. Seznam služeb poskytovaných kliniky je zdarma. Často je v rámci volného oplodnění in vitro žena poskytována následující zdravotní péče:

Mnoho soukromých klinik, které se specializují na IVF, nabízí své služby zdarma jako součást programu. Mezi ně patří:

Jak začít IVF pro OMS?

Často ženy, které chtějí podstoupit postup in vitro fertilizace zdarma, nevědí, co je pro IVF nezbytné pro IVF. Nejprve je třeba potvrdit diagnózu a zjistit příčinu neplodnosti . K tomu byste měli kontaktovat kliniku, která má licenci pro provádění diagnostických studií v oblasti gynekologie. Jako takové můžete konzultovat ženy v místě registrace.

Průzkum zahrnuje nejen průchod výzkumu ženami, ale také jejich manžely. Průměrná doba trvání všech studií IVF je pro CHI bezplatná až do závěru, ve kterém je diagnóza vystavena - 3-6 měsíců. Po všech vyšetřeních dostane žena výňatek z ambulance. Tento závěr dává pacient pacientovi pro výběr pacientů pro IVF pro IVF.

Než se dostanete na IVF proceduru zdarma, podle MHI musí dívka absolvovat předepsanou léčbu. Pokud po 9-12 měsících po diagnóze "neplodnosti", účinky léčby - nedojde k obnovení reprodukční funkce, existují náznaky pro průchod IVF programu. Teprve poté je možnost získat kvótu.

Jak získat kvótu pro IVF od MHI?

Volný program ECO zajišťuje realizaci postupu na úkor státního rozpočtu v souladu s čekacími lístky. Tyto údaje sestavuje Komise na základě územních zdravotních orgánů. Základem pro zařazení pacienta do seznamu čekatelů je výtah ze závěru nedávné lékařské prohlídky.

Seznam dokumentů pro IVF

Abyste se stali frontem procedury, musíte předložit balíček dokumentů. Schválení žádosti a příslušných dokumentů provádí okresní komise. Seznam dokumentů pro IVF o politice CHI vypadá takto:

Analýzy pro IVF

Výsledky laboratorních studií jsou základem pro směr IVF. Úplný seznam průzkumů manželů je získán ve fázi konzultací. Základem diagnostických aktivit jsou:

Doba trvání analýzy IVF pro MHI je omezená. Ženy, které plánují tento postup, by měly tuto skutečnost zohlednit. Od okamžiku přijetí výsledku průzkumu do předložení údajů Komisi musí uplynout nejvýše šest měsíců. V opačném případě budou muset být některé typy výzkumu znovu vyzvány. Při posuzování možnosti IVF posuzují lékaři současný stav ženského reprodukčního systému. Pacient poskytuje výpis z ambulantní karty, ve které jsou zobrazeny výsledky výzkumu nejen samotným, ale i partnerem.

Indikace pro IVF

Provádění in vitro fertilizace v rámci státního programu není ve všech případech možné. Pro tento postup jsou nastaveny následující údaje:

Opakovaná IVF pro OMS je možná po novém podání balíku dokumentů. Kromě těchto údajů existují také kritéria výběru, jejichž přítomnost je povinná pro získání kvóty pro IVF:

Do jakého věku do IVF pro OMS?

Stojí za zmínku, že při přidělování kvót se lékaři věnují pozornost jinému než zdravotnímu stavu a stáří potenciálního pacienta. Existují určitá kritéria. Takže věk ženy pro IVF podle CHI by neměl přesáhnout 39 let. Těhotenství u starších žen je spojeno s mnoha obtížemi - těžkým porodem, vrozenými anomáliemi vývoje plodu. Z tohoto důvodu střediska neučiní postup pro ženy, které na počátku léčby skončily 39 let.

Kontraindikace pro IVF

Volný IVF pro OMS je možný, pokud zdravotní stav pacienta splňuje kritéria. Dokonce s velkou touhou není oplodnění in vitro vždy možné. Kontraindikace k postupu jsou následující:

Postup IVF pro MHI ve fázích

Mimodálnému oplodnění předchází dlouhá doba přípravy. Pacient musí dodržovat všechny lékařské předpisy, aby dosáhl konečného cíle. Teprve po ukončení výcviku v daný den se provádí postup IVF, jehož etapy jsou následující:

  1. Stimulace vaječníků. Tato fáze zahrnuje užívání hormonálních léků, které zvyšují počet současně ovulačních vajec. Současně je sledování endometria
  2. Punkce folikulů. V této fázi se sběr zralých zárodečných buněk provádí pro další hnojení v laboratorních podmínkách. V tomto případě se používá intravenózní anestezie. Samotná manipulace je řízena ultrazvukem.
  3. Hnojení zárodečných buněk a kultivace embryí. Embryolog provádí oplodnění nejlepších vajíček se spermatem, které mají správnou strukturu, odpovídají všem parametrům.
  4. Přenos embryí do děložní dutiny.
  5. Podpora luteální fáze pro úspěšnou implantaci embrya.
  6. Diagnostická opatření k určení nástupu těhotenství.

Kolik embryí jsou transplantací IVF pro OMS?

Embryonální transfer během IVF se provádí v různých fázích vývoje budoucího plodu - od fáze zygote po blastocysty (většinou reproduktoři přijímají embryo přímo v této fázi). Je tvořena 5. až 6. den po hnojení. Za účelem dosažení nejlepšího výsledku, dodržování praxe vedoucích středisek pro plánování rodiny, lékaři injekčně podají 2-3 embrya najednou. Během přenosu se do děložní dutiny vloží cévní kanál.

IVF v přirozeném cyklu podle CHI

Příprava na IVF je dlouhý a komplexní proces. Současně není vždy možné použít všechny postupy samotného procesu oplodnění in vitro. Takže stimulace vaječníků je nemožná u žen, které mají problémy s vaječníky nebo v minulosti měly operace na pohlavních žlázách. V takových případech se IVF provádí v přirozeném cyklu. Lékaři berou jedno ovulační vejce. V tomto případě jsou léky používané k udržení endometria.

Hlavním principem tohoto typu IVF není porušení přirozeného cyklu. To eliminuje možná rizika spojená s užíváním hormonálních léků. Existují však i nevýhody IVF v přirozeném cyklu:

ECO OMS s vajíčkem dárce

Postup IVF tohoto typu se používá, když žena nemá vlastní zdravé zárodečné buňky. V tomto případě se používá vajíčko dárce. Za tímto účelem lékaři synchronizují fáze cyklu pacienta a dárce s hormonálními léky. Po zrání lékaři berou pohlavní buňky od zdravé ženy a oplodňují své pacienty s IVF.

Je nemocenská dovolená poskytnutá IVF pro OMS?

Mnoho budoucích matek se zajímá o otázku, zda je pro CHI poskytnuto zdravotní list pro IVF. Na konci procedury, výpis z léčebného ústavu, obdrží pacient průkaz IVF ve dvou vyhotoveních. Jeden zůstává s budoucí matkou, druhá - je převedena na poliklinik v místě bydliště. Na základě tohoto osvědčení vydal nemocenskou dovolenou, která je poskytována na pracovišti.

Pokud jde o načasování, trvání účinku takového dokumentu, může být poskytnuto od prvního dne léčby až do dodání krve do HCG (hodnocení výsledku postupu). Uzavřena nemocnice s negativním testem na hormon nebo po potvrzení nástupu těhotenství. Je vhodné si uvědomit, že můžete získat certifikát pracovní neschopnosti v jakékoli fázi programu IVF, je vydán na základě žádosti pacienta.

Kolik pokusů lze provést na povinné zdravotní pojištění?

Fakt, kolikrát můžete udělat IVF pro OMS, závisí přímo na zemi pobytu. Například v západních zemích (Francie, Rakousko) je přípustné takové řízení postupovat až čtyřikrát. V zemích, jako je Řecko a Holandsko, mohou ženy využít 3 pokusy o koncepci dítěte s IVF zdarma. Co se týče zemí SNS, ve většině států neexistuje přísný limit pro provádění tohoto postupu - pár podává dokumenty o IVF na MHI neomezeně mnohokrát. V praxi může jeden rok neplodný pár postup využít maximálně dvakrát.