Lidské komplexy

Každá osoba má nedostatky. Někdo je zachází klidně, někdo se snaží skrýt vše se svou silou, hrozně se stydí za svou údajnou nedokonalost. Postupně se tento stav zhoršuje a člověk rozvíjí komplexy . Psychologové je kvalifikují jako určitou odchylku od normy, v menší či větší míře. V druhém případě může pacient dokonce potřebovat vážnou léčbu.

Psychologie komplexů

Komplexy se projevují různými způsoby. Někdy nemusí být vůbec vidět, ale jak postupuje, odchylky budou mít za následek neurózy, obsedantní stavy, deprese, nekontrolovatelné útoky agrese a tak dále. Proto jsou lidské komplexy v každém případě považovány za negativní faktor.

Důvody jejich vzhledu mohou být:

Druhy komplexů

Nejběžnějším je komplex méněcennosti, protože každý z nás má něco, co se mu v sobě nelíbí a že by chtěl opravit nebo dokonce odstranit. Může to být určitý znakový znak, vzhled a sociální status atd.

Existuje však mnoho dalších typů komplexů, například "antipod" výše uvedené odchylky je komplexem nadřazenosti. Vykazuje se v nadhodnoceném sebevědomí, když je člověk přesvědčen, že je ve všech ohledech vyšší než ostatní, a proto se chová přiměřeně - arogantně, pohrdavě, nesměle. Jiné typy:

  1. Komplex nepřátelství a ochrany.
  2. Komplex viny.
  3. Komplex Oedipus a opačný komplex Electra .
  4. Komplex Peter Pan u mužů a komplex Popelka pro ženy.
  5. Komplikovaný mučedník (nebo oběť) atd.
  6. Můžete si vyčíslit po dlouhou dobu.

Dámské komplexy

Psychologické komplexy krásné poloviny lidstva jako celku se projevují stejným způsobem jako všechny ostatní, avšak úroveň emocionality bude vyšší. Navíc, podle odborníků, ženy často trpí komplexem méněcennosti ohledně jejich vzhledu a souboru překážek ve vztahu. A jestliže se v prvním případě objevují odchylky častěji v období dospívání a přecházejí do období dospívání, v posledním případě jsou naopak častěji získávány v dospělosti - po neúspěšném manželství - románu.